• 031-84 75 29

Vi utför service på alla BMW modeller . Vi följer de krav och riktlinjer som BMW ställt ut.

PÅ äldre BMW tillämpas inspektion och oljeservice och på nyare BMW tillämpas behovsanpassad service . CBS "Conditioned Based Service".

Utförligt protokoll lämnas på bilens brister, när inspektion eller fordons kontroll utföres.

På BMW med inspektionsbaserat serviceschema mäter bilens instrument av bl.a motoroljans temperatur och motorns varvtal.

Högt varvtal med kall olja ger tätare service intervall ex. på senare modeller känner oljesensorn som sitter i motorns oljetråg av föroreningarna i oljan.

Genom att sända svag ström genom oljan kontrolleras mängden föroreningar. Mycket föroreningar ökar ledningsförmågan.

Servicearna varieras enligt följande.
oljeservice - inspektion I - oljeservice - inspektion II osv.

Vartannat år byts bromsvätskan. bromsvätska absorberar vatten, därför måste den bytas. När bromsvätskan absorberat vatten, kan den koka och bromsverkan uteblir.

Vart fjärde år byts kylarvätskan (om inte longlife glykol används.)

Vi har noterat att de flesta i sverige kör mindre än 1500 mil/år och korta sträckor vid varje start. Bensin och fukt kondenseras ej ut i tillräklig mängd från motorn.

Därför rekomenderar vi att man halverar körsträckan för oljebyte på motorn.

På BMW med behovsanpassad service "CBS" kontrolleras slitaget på olika delar individuellt som tex. motorolja bromsbelägg mikrofilter ( kupefilter) bromsvätska mm.

En sensor i oljetråget fastställer motoroljans tillstånds, som förändras med tilltagande slitage och nedbrytning av tillsatserna i oljan.

"CBS" fastställer bromsbeläggens tillstånd med hjälp av elektriska kontakter på främre och bakre bromsbeläggen. Dessa mätvärden och information om bromsningarnas antal och intensitet ligger till grund för tidpunkten för byte.

Mikrofiltrets ( AC anläggningen ) tillstånd beräknas t.ex genom att varvtal på fläkten och tid och yttertemp lagras i ett av bilens datachip.

Bilägaren kan kontrollera vad som behöver bytas i informationsdisplayen. verkstaden kan " läsa av " fordonsnyckeln, eller koppla in datautrustning i "OBD" uttaget.
På nyare BMW anmäler vi servicen på internet till BMW AG samt lägger in den i bilens elektriska service bok.

Så här smutsig kan en motor bli inuti om felaktig motoroljekvalitet används.
I detta fall vanos enheten på M52 motorn med följd att kamaxeln ej rör sig på rätt sätt.
Svag motorgång och ojämn gång blir följden.

Här byter Jakob luftbälgar, ett Vanligt fel på BMW

Jimmy och Jakob servar för fullt

Den bästa oljan för M5 motorn

Byte luftfilter på 530 d. Det borde gjorts tidigare i detta fall.
Normalt byter man luftfilter var 3:e oljeservice. På nyare bilar med CBS.
På inspektionsbaserade servicar, byts filtret vid inspektion II, eller oftare vid behov.

Jakob fyller på Motulolja

Här utför Jakob en avancerad reparation.

Hjulinställning utförs med modern utrustning för bästa resultat

Info kommer inom kort

Vi åtar oss alla tänkbara reparations ärenden, inget scenario är för oss främmande.
Vi utför alla slags reparationer på eran BMW. Vi har dom flesta specialverktyg, dom vi inte har anskaffas efter hand.

Jakob monterar elektrisk motorvärmare på en X5.
Ger minskat motorslitage. sparar bränsle och ger hög komfort.

Jakob byter avslitna kablar till bakluckan på E61.
Ett besvärligt jobb.

Här behöver en 118d en ny sluväxel. inget problem för Jakob.

Här har en annan verkstad monterat handbromsbackar av undermålig kvalitet. fabriken har glömt limmet.
Man får passa sig var man köper sina reservdelar.

Topplocksrenoveringar var vanligt förr. här renoverar vi topplocket på en 325i M20 motor

Jimmy byter hjullager bak.
Med specialverktyg går detta jobb bra.

Här byter vi packning på oljetråget på en BMW 850i med V12 motor. ett stort arbete.

När en kamkedja blivit utsliten måste den bytas ut. Ett stort och avancerat jobb som fordrar specialverktyg. Här bytes på en 740i V8

Vi utför diagnos, programmering och kodning av alla system i er BMW.
Till hjälp har vi senaste tekniken från Autologic Diagnos.

Programering av bilens larm utförs här.

Med vår utrustning kan vi läsa av realtids värden, i flera av bilens system.
I detta fall en del av motorns värden.

Vi utför all service och reparationer på eran BMW's luftkonditionering "AC".

Tömning , fyllning och läckagetest med senaste helautomatisk maskin. Spårmedel fylles alltid för senare läckagekontroll med uv lampa.

Här fyller vi om AC systemet efter reparation i motorummet.

Vi har öppnat vår nya verkstad, i nya stora moderna ljusa lokaler.

Ny adress: Aminogatan 15E, 431 53 Mölndal, Göteborg
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna.