• 031-84 75 29

Vi utför service på alla MINI modeller . Vi följer de krav och riktlinjer som MINI ställt ut.

PÅ äldre MINI tillämpas inspektion och oljeservice och på nyare MINI tillämpas behovsanpassad service . CBS "Conditioned Based Service".

Utförligt protokoll lämnas på bilens brister, när inspektion eller fordons kontroll utföres.

På MINI med inspektionsbaserat serviceschema mäter bilens instrument av bl.a motoroljans temperatur och motorns varvtal.

Högt varvtal med kall olja ger tätare service intervall ex. på senare modeller känner oljesensorn som sitter i motorns oljetråg av föroreningarna i oljan.

Genom att sända svag ström genom oljan kontrolleras mängden föroreningar. Mycket föroreningar ökar ledningsförmågan.

Servicearna varieras enligt följande.
oljeservice - inspektion I - oljeservice - inspektion II osv.

Vartannat år byts bromsvätskan. bromsvätska absorberar vatten, därför måste den bytas. När bromsvätskan absorberat vatten, kan den koka och bromsverkan uteblir.

Vart fjärde år byts kylarvätskan (om inte longlife glykol används.)

Vi har noterat att de flesta i sverige kör mindre än 1500 mil/år och korta sträckor vid varje start. Bensin och fukt kondenseras ej ut i tillräklig mängd från motorn.

Därför rekomenderar vi att man halverar körsträckan för oljebyte på motorn.

På MINI med behovsanpassad service "CBS" kontrolleras slitaget på olika delar individuellt som tex. motorolja bromsbelägg mikrofilter ( kupefilter) bromsvätska mm.

En sensor i oljetråget fastställer motoroljans tillstånds, som förändras med tilltagande slitage och nedbrytning av tillsatserna i oljan.

"CBS" fastställer bromsbeläggens tillstånd med hjälp av elektriska kontakter på främre och bakre bromsbeläggen. Dessa mätvärden och information om bromsningarnas antal och intensitet ligger till grund för tidpunkten för byte.

Mikrofiltrets ( AC anläggningen ) tillstånd beräknas t.ex genom att varvtal på fläkten och tid och yttertemp lagras i ett av bilens datachip.

Bilägaren kan kontrollera vad som behöver bytas i informationsdisplayen. verkstaden kan " läsa av " fordonsnyckeln, eller koppla in datautrustning i "OBD" uttaget.

Jakob smörjer cabriolettens alla leder.

Tändstiften bytes På Cooper S

Info kommer inom kort

Vi åtar oss alla tänkbara reparations ärenden, inget scenario är för oss främmande.

Jakob byter ut rostskadade bromsskivor bak. Handbromsen på mini sitter i bromsoken bak.

Kolvras i turboladdad MINI. Ingen rolig syn. Inget vanligt som tur är.

Byte ventilkåpspackning på COOPER S.
Här ser vi dom kraftiga vipparmarna på kamaxeln.

Glappar spindelleden ? Då byter Jakob snabbt ut den.

Vi utför diagnos, programmering och kodning av alla system i er MINI.
Till hjälp har vi senaste tekniken från autologic diagnos.

Jimmy diagnostiserar för senare programmering.

Vi utför all service på luftkonditionerngs anläggningen "AC".
Tömning, fyllning och läckagetest med senaste helautomatisk maskin. Spårmedel fylles alltid för senare kontroll med uv lampa

Bosse söker efter ett läckage i kondensorn på denna MINI.

Vi har öppnat vår nya verkstad, i nya stora moderna ljusa lokaler.

Ny adress: Aminogatan 15E, 431 53 Mölndal, Göteborg
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna.